Om Ledarguiden

omoss_foto

Ledarguiden Sverige har funnits sedan 2011 och har sitt säte i Göteborg.

Bolaget bedriver konsultverksamhet, rådgivning och ledarstöd till företag, organisationer och myndigheter. Samt erbjuder Ledarskapsutbildningar och kurser.


Affärsidén


Ledarguiden har för avsikt att bistå kunder med olika typer av utmaningar. Utmaningarna kan bestå av såväl operativa som strategiska frågeställningar. Vi bistår här med handfast hjälp för att utveckla såväl ledare, medarbetare och affären men även organisationen. Målet med varje uppdrag är alltid att finna etiska lösningar som är juridiskt förankrade och med lönsamhetsfokus för alla parter.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder väl förankrade i akademien. I kombination med att vi har lång erfarenhet av vad som praktiskt låter sig göras i affärssammanhang.

Jag som leder företaget heter Annika Ambjörnsson och har en bakgrund som affärsjurist, Key Account Manager och med studier inom Arbets- och Organisationspsykologi. Jag är även certifierad UGL-handledare och behörig i verktyg som Hogan Assessment Systems samt TMP (Team Management Profiles).

Under ett långt arbetsliv har jag arbetat med affärsfrågor samt sälj- och marknadsfrågor. De senaste 15 åren har jag allt mer kommit att fokusera på de psykologiska aspekterna i att bygga verksamheter, genom att skapa goda förutsättningar för ledare, medarbetare och värna om sunda kulturer och därigenom utveckla affären. Det har blivit allt tydligare för mig att de ”hårda” frågorna måste gå hand i hand med de ”mjuka” för att giftas samma i effektiva processer.